Normal_loonkloof_kleiner__maar_door_komst_kinderen_blijven_er_grote_verschillen

Het inkomen van vrouwen is sinds 1977 met meer dan 60 procent gestegen, meldt het CBS. De loonkloof wordt kleiner, maar zeker als er kinderen blijven komen, blijven er grote verschillen tussen mannen en vrouwen bestaan, zegt vakbond FNV. 

Waar vrouwen in 1977 op jaarbasis gemiddeld bijna 21.000 euro verdienden, is dat bedrag in 2020 gestegen naar bijna 34.000 euro. Dat is een toename van ruim 60 procent. Bij mannen is het bruto inkomen met 12 procent gestegen.

Ook steeg het aantal werkende vrouwen, maar toch lag het jaarinkomen van vrouwen in 2020 nog 35 procent lager dan dat van hun mannelijke collega’s. Dat komt voornamelijk door deeltijd. Gemiddeld was de werkweek van vrouwen 26,2 uur in 2020 ruim een kwart korter dan die van mannen (35,4 uur).

Emancipatie nog niet voltooid

Bas van Weegberg, lid Dagelijks Bestuur FNV: “Er is onomstotelijk veel verbeterd in de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. Gelukkig maar. Het is heel normaal geworden dat vrouwen werken. Maar emancipatie is nog niet voltooid. Er zijn nog grote verschillen tussen mannen en vrouwen. Zeker op het moment dat er kinderen komen. In deeltijd werken door vrouwen is in Nederland nog dé manier om werk en de zorg voor kinderen te combineren. We slagen er in Nederland nog onvoldoende in om werkende ouders te ondersteunen en te stimuleren dat stellen werk en zorg eerlijk verdelen. Moeders verdienen bijna een half jaarsalaris minder op het moment dat er kinderen komen.”

FNV pleit voor gratis kinderopvang

Het inkomensverschil tussen samenwonende mannen en vrouwen met kinderen is met ruim 45 procent het grootst. Van Weegberg: “Er is meer nodig om dit te doorbreken. Kinderopvang zou gratis moeten zijn en voor alle kinderen toegankelijk. De verhoging van betalingsniveau ouderschapsverlof naar 70 procent is een mooie, noodzakelijke stap, maar zal niet genoeg zijn om vaders meer verlof op te laten nemen. Lage en middeninkomens kunnen niet 30 procent van het inkomen missen. ILO onderzoek laat zien dat betalingsniveau minimaal 80 procent moet zijn om vaders te overtuigen het verlof op te nemen.”

Door: Nationale Zorggids