Normal_veel_mensen_kennen_keuzehulp_bij_onbedoelde_zwangerschap_niet

Veel mensen kennen de keuzehulp bij een onbedoelde zwangerschap niet, blijkt uit onderzoek van het RIVM. Er is daarom meer onderzoek nodig voor begeleiding bij de keuze voor een onbedoelde zwangerschap. Een deel van de mensen in het onderzoek had van de begeleiding gebruik willen maken, als zij van het bestaan hadden geweten. Dit meldt het RIVM. 

Voor de ‘Monitor onbedoelde (tiener)zwangerschappen’ sprak het RIVM met 25 vrouwen en mannen die een onbedoelde zwangerschap meemaakten. Uit de gesprekken blijkt dat zij de beslissing om een zwangerschap uit te dragen of af te breken, vaak maken met steun van anderen. Meestal met de partner, maar ook met anderen uit hun omgeving of een zorgmedewerker, bijvoorbeeld een verloskundige. Bijna niemand van de geïnterviewde vrouwen en mannen was op de hoogte van de mogelijkheid van keuzehulp in de vorm van begeleidende gesprekken.

Keuzehulp ook bij zorgmedewerkers niet bekend

Er zijn in Nederland verschillende organisaties die keuzehulp bieden bij een onbedoelde zwangerschap. Dit zijn GGD’en, Fiom Altra, FIOM Den Haag, FIOM Utrecht en Siriz. Maar deze keuzehulp is ook onder zorgmedewerkers, zoals huisartsen, vaak niet bekend, blijkt uit gesprekken die het RIVM met zorgmedewerkers die keuzehulp bieden voerde. Het RIVM concludeert daarom dat er meer aandacht nodig is voor deze hulpmogelijkheden. Dit geldt dus zowel voor het brede publiek als voor zorgmedewerkers.

Beperkte nazorg

Verder blijkt uit de gesprekken dat een deel van de ondervraagden moeite heeft met het verwerken van een onbedoelde zwangerschap, miskraam of abortus. Ze geven aan behoefte aan (meer) nazorg te hebben. Ook zorgmedewerkers vinden de mogelijkheden voor nazorg te beperkt.

Taboe

Er is volgens de ondervraagden die te maken hebben gehad met een onbedoelde zwangerschap een taboe om te praten over een onbedoelde zwangerschap of abortus. Zij voelen zich hierdoor soms alleen en weinig gesteund door hun omgeving. Zorgmedewerkers vinden het belangrijk dat er blijvend aandacht is voor deze onderwerpen. Bijvoorbeeld via websites van de overheid, het onderwijs en de (sociale) media.

Door: Nationale Zorggids