Normal_zwanger

Op dinsdag 24 mei om 18.15 uur zal tijdens een tweeminutendebat in de Tweede Kamer, dat is aangevraagd door Kamerlid Attje Kuiken (PvdA), blijken hoe de verschillende politieke partijen denken over het voorstel van Minister Kuipers van Volksgezondheid om het experiment integrale bekostiging in de geboortezorg per 2023 regulier te maken. De KNOV heeft dinsdag 17 mei een brief naar de Kamer gestuurd om nogmaals haar zorgen te uiten. Dit meldt KNOV.

De KNOV is in contact met fracties, aangezien zij graag willen weten wat de standpunten van de verloskundigenorganisatie in deze zijn. Hiermee geeft het input mee aan de Kamer, echter is het aan de Kamerleden zelf om te bepalen wat hun inzet is. 

Tegen integrale bekostiging geboortezorg middels tweesporenbeleid

De KNOV is tegen het regulier maken van integrale bekostiging middels het tweesporenbeleid van de minister. Het tweesporenbeleid zorgt voor verdeeldheid waardoor de zorgverzekeraars ruimte en macht krijgen om een eigen keuze te maken. Zij kiezen nu veelal voor het aansturen op integrale bekostiging, aldus de verloskundigen. 

Het door laten gaan van de bestaande integrale geboortezorg organisaties onder reguliere bekostiging en het toewerken naar een toekomstbestendige bekostiging voor het hele veld. Een bekostigingsvorm waar de belangrijkste zorgpartijen het afgelopen jaar de fundamenten voor hebben gelegd.
Deze toekomstbestendige bekostiging is gebaseerd op de cliënt en niet op de organisatie. Dus de vorm volgt daardoor de inhoud. Het biedt derhalve ruimte aan goede samenwerking voor passende zorg aan elke zwangere, met de juiste zorg op de juiste plek, op basis van keuzevrijheid en autonomie voor de zwangere en behoud van de verloskundige dichtbij in de wijk.

Moties indienen

Er zullen dinsdagavond moties ingediend worden. Hierna zal Kuipers zijn advies geven bij de moties. Hij kan positief adviseren, ontraden of het oordeel aan de Tweede Kamer laten. De stemming over de moties is vaak de week erop. 

Ook deze week, op woensdag 25 mei van 16.00 tot 23.00 uur is er een commissiedebat in de Tweede Kamer waar Zwangerschap en Geboorte één van de onderwerpen is. De brief met de aanbieding van het ‘Common Eye rapport’ waaraan gewerkt is door BO Geboortezorg, de Patiëntenfederatie Nederland, NVOG en de KNOV is één van de Kamerbrieven op de lijst van 100. In dit rapport staat een nieuwe richting beschreven om op basis van clientprofielen tot een passende bekostiging met draagvlak te komen. De KNOV hoopt dat er aandacht is voor dit rapport wat opvolging verdient.

Door: Nationale Zorggids