Geen andere kinderen naar voren gekomen bij onderzoek naar gynaecoloog

Uit onderzoek naar een oud-gynaecoloog van het voormalige Carolus Ziekenhuis in Den Bosch die zijn eigen sperma bij kunstmatige inseminatie gebruikte zonder de wensouders hierover te informeren, zijn geen andere kinderen van deze arts naar voren gekomen dan het ene dat al bekend was. Dat meldt het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ), de opvolger van het Carolus. De arts overleed in mei van dit jaar, maar werkte nog wel aan het onderzoek mee.

"Tot op heden is één donorkind gematcht aan de oud-gynaecoloog, dit betreft het donorkind dat zich in 2021 heeft gemeld bij het JBZ. Na de oproep van het JBZ aan donorkinderen en ouders met afstammingsvragen om zich te melden, hebben zich zeven mensen gemeld. Dit leverde geen nieuwe matches op", schrijft het ziekenhuis.

Eerder meldde het JBZ dat Nagel de enige arts was die zich tussen 1977 en 1985 in het Carolus Ziekenhuis bezighield met kunstmatige inseminatie. Tot 2004 mochten spermadonoren anoniem blijven en waren er amper wetgeving en controle op dit gebied. Er is ook vaak weinig administratie van de behandelingen.

Onderzoekscommissie

De speciale onderzoekscommissie noemt de zaak "van andere aard en omvang dan vergelijkbare cases in het land". Maar dat neemt volgens haar "niet weg dat het handelen van de oud-gynaecoloog ook toen medisch ethisch gezien onjuist was en in strijd met de geldende professionele normen, ook al kwam dat voort uit zijn grote betrokkenheid." De arts, Henk Nagel, verklaarde tijdens het onderzoek dat hij "de intentie had om vrouwen te helpen vanuit betrokkenheid".

De commissie concludeert verder dat Nagel "zoals destijds gebruikelijk, solistisch te werk ging bij vruchtbaarheidsbehandelingen en er tussen collega’s onderling weinig zicht was op elkaars handelen". Didi Braat, voorzitter van de externe onderzoekscommissie, zegt: "Elke casus is anders, maar wat voor mij duidelijk is, is dat door solistisch te werken, artsen sneller over de grenzen van betrokkenheid gaan."

Meldingen

Eerder dit jaar riep het Isala-ziekenhuis in Zwolle oud-patiënten van gynaecoloog Jan Wildschut van het vroegere Sophia Ziekenhuis op zich te melden. Hij verwekte minstens 47 kinderen met zijn eigen sperma. Kort daarop werd bekend dat voormalige gynaecoloog Jos Beek van het inmiddels opgeheven Elisabeth-ziekenhuis in Leiderdorp van in ieder geval 21 kinderen uit de jaren 70 en 80 de biologische vader zou zijn.

Enkele jaren geleden kwamen de activiteiten van collega Jan Karbaat aan het licht. Wijlen Karbaat had zijn eigen ivf-kliniek, maar ook via andere klinieken zou zijn zaad zijn weg hebben gevonden. Een en ander resulteerde volgens de Stichting Donorkind in circa tachtig kinderen.

Door: ANP