Normal_pregnant-woman-holding-4d-ultrasound-image-expect-2022-10-03-21-28-37-utc-min__1_

Aan gezichtsuitdrukkingen van baby’s in de baarmoeder is te zien hoe zij op geuren en smaken reageren. Uit Brits onderzoek met 4D-echo’s is gebleken dat foetussen die aan wortelsmaak werden blootgesteld vaker een lachgezicht vertoonden en baby’s in de buik die de boerenkoolsmaak ervaarden juist meer huil-gezichten vertoonden. Dit meldt Vakblad Vroeg. 

Wetenschappers hadden het al aannemelijk gemaakt dat baby’s in de baarmoeder enige smaak- en reukzin hebben, maar die aannames waren gebaseerd op wat ze ná de geboorte zagen. Dit is de eerste keer dat onderzoekers hebben aangetoond dat er reacties plaatsvinden vóór de geboorte.

Smaakervaring

Smaakervaring is normaal een combinatie van smaak en geur, maar dat is bij foetussen iets anders. Zij ervaren smaak door het inademen en doorslikken van het vruchtwater in de baarmoeder. Door de nieuwste resultaten durven wetenschappers erop te vertrouwen dat de smaakvoorkeuren van een baby worden beïnvloed door wat de vrouw tijdens haar zwangerschap eet.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky