Minister voor gezin en zorgpremie omlaag in verkiezingsprogramma CU

Op de volgende bordesfoto moet weer een minister voor gezinszaken staan als het aan de ChristenUnie ligt. Die moet dit "verwaarloosde beleidsterrein" een nieuw leven in blazen, zo valt te lezen in het donderdag gepresenteerde partijprogramma. Gezinnen moeten van de partij meer "financiële ademruimte" krijgen, bijvoorbeeld met nieuwe of uitgebreide verlofregelingen voor mantelzorgers, ouders en mensen die in rouw zijn. De maandelijkse zorgpremie moet bovendien door drie worden gedeeld, vindt de partij.

In een nieuw belastingstelsel moeten de toeslagen verdwijnen "zodat de malaise van de terugvorderingen achteraf wordt voorkomen". Ook moet werk meer lonen en moeten gezinnen en huishoudens met lage inkomens erop vooruitgaan, terwijl de belastingen op vermogen omhoog gaan. De partij is net als bijvoorbeeld PvdA/GroenLinks voor een verhoging van het minimumloon. Die moet uitkomen op bijna 18 euro per uur in 2028.

In de zorg moet de markt stevig worden teruggedrongen als het aan de ChristenUnie ligt. "We maken er prioriteit van de overnames van huisartsen door investeringsmaatschappijen te stoppen", valt te lezen in het programma. Ook wil de partij dat de tandartskosten in het basispakket komen en het eigen risico voorlopig niet verder omhoog gaat. CU wil daarnaast meer inzetten op preventie, bijvoorbeeld met minimumprijzen voor alcohol en een leeftijdsgrens van 18 jaar voor energiedranken.

Vinex-wijken

Ook op het gebied van migratie houdt de partij vast aan een linkse koers. De zogeheten "discretionaire bevoegdheid" keert wat betreft de ChristenUnie weer terug. Dit houdt in dat de verantwoordelijk bewindspersoon migranten in schrijnende gevallen een verblijfsvergunning kan geven als de regels dat niet toestaan.

Op medisch-ethische thema's als abortus en euthanasie toont de partij zich als gebruikelijk conservatiever. De ChristenUnie is weliswaar voor goede zorg voor transgenders, maar tegen het wetsvoorstel dat mensen zonder tussenkomst van een professional van geslacht mogen veranderen in hun paspoort. "We moeten waken voor een cultuur waarin het bevragen van de eigen genderidentiteit de norm wordt en de eigen sekse secundair is of niet meer dan een bij de geboorte door ouders of verloskundige gemaakte keuze, die naderhand onjuist wordt geacht", schrijft de partij.

Verder is de partij voor de oprichting van een ministerie van Ruimtelijke Ordening. Die moet nota's maken met ambitieuze bouwplannen. Tot de eeuwwisseling was dit gebruikelijk; de Vinex-wijken komen hier bijvoorbeeld uit voort.

Door: ANP