hart, dementie, onderzoek

AMSTERDAM - Het precieze verband tussen hart- en vaatziekten en dementie is nog niet volledig bekend. CardioVasculair Onderzoek Nederland (CVON) heeft daarom een subsidie van vijf miljoen euro toegekend aan een studie die dit in kaart wil brengen, zo meldt het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam.

Om het pathofysiologische verband tussen cardiovasculaire ziekten en dementie te ontrafelen is een multidisciplinair team opgericht, dat bestaat uit een groot aantal Nederlandse universitaire ziekenhuizen. Het onderzoek wordt mede geleid door hoogleraar Pathologie van Atherosclerose van het AMC, Mat Daemen.

Daarnaast geeft CVON nog een subsidie van vijf miljoen euro aan een onderzoek naar plotselinge hartdood.

CVON is een gezamenlijk initiatief van de Hartstichting, overkoepelende organisatie van onderzoeksinstituten KNAW, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en organisatie voor gezondheidsonderzoek ZonMw.

© Nationale Zorggids / Florian Kersten