Scootmobiel, nazorg, Brunssum

BRUNSSUM - Al sinds jaren kunnen mensen die slecht ter been zijn in Brunssum een scootmobiel aanvragen. Het is in veel gevallen onduidelijk of scootmobielen die vaak al jaren in gebruik zijn, nog steeds in gebruik zijn en of dit op een passende wijze gebeurt , zo meldt Omroep L1.

De gemeente Brunssum gaat daarom nazorg bieden aan gebruikers van deze voertuigen. In dit kader worden aan 300 gebruikers huisbezoeken afgelegd om te kijken of de scootmobiel nog voldoet aan kwaliteits- en veiligheidseisen. Daarnaast wordt gekeken of het voertuig nog aansluit bij de behoeften van de gebruiker.

© Nationale Zorggids / Jochum Admiraal