Unie KBO, aandacht voor preventie, NPP, vergrijzing

 

’S-HERTOGENBOSCH - De koepel van ouderenorganisaties (CSO) vraagt minister Edith Schippers (VVD) van Volksgezondheid om bij het opstellen van het Nationaal Preventie Programma (NPP) aandacht te besteden aan het gezond ouder worden van de bevolking en de belangrijke rol die preventie hierbij speelt, zo meldt de Unie KBO op de website. De CSO bestaat uit de ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG.

Doordat Nederland vergrijst, zal het aantal ouderen en het aantal chronisch zieken (met meer dan één aandoening) de komende decennia sterk toenemen. De Unie KBO pleit daarom voor vraaggerichte ouderenzorg op maat en adviseert om het potentieel van ouderen te benutten. Ook moet er aandacht worden besteed aan de verkleuring van de maatschappij. Het aantal oudere migranten en daarmee de diversiteit van ouderen neemt toe.

Daarbij stelt de Unie KBO dat de vergrijzing ook kansen biedt die kunnen worden ‘verzilverd’. Ouderen kunnen namelijk ook gezien worden als maatschappelijke en economische krachtbron. Een derde van hen zet zich namelijk actief in voor georganiseerd vrijwilligerswerk en een kwart verleend informele hulp aan een bekende.

© Nationale Zorggids / Jochum Admiraal