Depressieve ouderen

NIJMEGEN - Het zorgprogramma 'Doen bij Depressie' zorgt voor een afname van meer dan 25 procent van het aantal depressies in verpleeghuizen. Dat komt naar voren uit een publicatie in The Lancet van het UMC St Radboud, de Open Universiteit en het VUmc.

Naar schatting kampt 25 tot 30 procent van de ouderen in verpleeghuizen met een depressie. Dit vergroot de kans op sterfte, ziekenhuisopnames en andere zorg van deze groep. Ook zijn zij kwetsbaarder en krijgen ze vaker te maken met andere lichamelijke ongemakken.

De depressie is deels toe te schrijven aan het verlies van sociale contacten en autonomie en de groeiende afhankelijkheid van anderen. Het gericht opsporen van depressie om zo de klachten aan te kunnen pakken, blijkt de prevalentie van depressie behoorlijk te verminderen.

"Wanneer afdelingsmedewerkers, psychologen en artsen de richtlijnen van Doen bij Depressie volgen leidt dit niet alleen tot minder depressieve klachten op somatische afdelingen, maar ook tot een verhoogde kwaliteit van leven bij verpleeghuisbewoners van somatische en psychogeriatrische afdelingen", aldus onderzoeksleider Debby Gerritsen. Wel zegt ze dat er nog veel obstakels zijn die opgeruimd moeten worden om het programma zo effectief mogelijk in te zetten. Momenteel werd namelijk slechts 40 procent van de mensen met een depressie hier ook daadwerkelijk voor behandeld. 

© Nationale Zorggids / Ype van Woersem