Normal_eenvandaag_opiniepanel

Ruim zes op de tien mensen (62%) vinden dat hulp bij zelfdoding mag worden verleend als iemand levensmoe is. Het draagvlak hiervoor is sinds 2007 met 9 procent toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 28.000 mensen. Levensmoe betekent dat iemand vindt dat het leven geen betekenis meer heeft en naar de dood verlangt. 

Ook als een dement persoon voor zijn ziekte heeft verklaard niet verder te willen leven met vorderende dementie, vindt een ruime meerderheid (85%) dat hulp geboden mag worden bij levensbeëindiging. En mensen zijn onomstotelijk (91%) voor hulp bij zelfdoding bij lichamelijk uitzichtloos en ondraaglijk lijden.

Op dit moment moet voor hulp bij zelfdoding sprake zijn van uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Of het alleen lichamelijk of ook psychisch lijden betreft, is vatbaar voor interpretatie van de arts. Volgens de euthanasiewet mag alleen een arts helpen bij zelfdoding. Een derde (34%) vindt dat ook een naaste hulp bij zelfdoding mag bieden. Bovendien vindt bijna driekwart (72%) dat door een naaste verleende hulp bij zelfdoding niet in alle gevallen strafbaar hoeft te zijn.

Pil van Drion
Een meerderheid (56%) vindt dat er een zogenaamde ‘pil van Drion’ moet komen. Als belangrijk argument noemen zij dat het middel een waardige manier biedt om uit het leven te stappen. Gewelddadige vormen van zelfmoord zijn niet alleen inhumaan, zo stellen zij, maar vaak ook traumatisch voor nabestaanden en omstanders.

Het middel zou volgens de voorstanders niet alleen aan ouderen maar aan alle volwassenen verstrekt moeten worden (79%), mits vrijwillig, weloverwogen en wilsbekwaam. Bovendien vinden zij (70%) dat het middel pas verstrekt mag worden op het moment dat iemand daadwerkelijk een einde aan zijn of haar leven wil maken.

Toch vindt een kwart (27%) dat het middel ook al eerder verstrekt mag worden. Zij zeggen: de wetenschap dat er zo’n pil in je nachtkastje ligt, geeft rust. Een 55-jarige deelneemster aan het onderzoek verwoordt het als volgt: “Als ik zo’n pil in huis had zou het idee dat ik zélf kan bepalen wanneer ik sterf zo’n rust geven, dat het leven er juist dragelijker op wordt. Het geeft mensen controle over hun dood en daarmee over hun leven.”

Vanavond in EenVandaag presenteert Gijs Rademaker de uitslagen van dit onderzoek.

Bron: Een Vandaag


Nationale Onderwijsgids