Normal_kaarsjes_dood_afscheid_bidden

Steeds vaker worden de kosten van een begrafenis betaald door gemeenten. Gemeenten zijn hiertoe verplicht als iemand geen nabestaanden heeft of wanneer de familie niet kan of wil betalen. De toename hangt mogelijk samen met de vergrijzing en de individualisering in de maatschappij. Belangenorganisatie voor ouderen ANBO denkt dat een deel van die stijging te maken heeft met geldnood en niet met harteloosheid. Dat meldt ANBO.

In Den Haag regelde de gemeente in de eerste zeven maanden van 2013 al voor 137 overleden inwoners de begrafenis of crematie. Vorig jaar waren dat er in totaal 175. Als de trend zich voortzet, zou dat een stijging betekenen van 34,2 procent. In Utrecht gaat het om een stijging van 38,1 procent (29 betaalde uitvaarten tot nu toe tegenover 36 in heel 2012). In Rotterdam staat de teller op 70, tegenover 117 in 2012. Alleen in Amsterdam is het aantal met 231 eind juli 2013 ongeveer gelijk aan 2012.

ANBO vermoedt dat de stijging van het aantal uitvaarten via de gemeente te maken kan hebben met twee oorzaken. Mogelijk zijn er door de crisis meer ouderen die hun uitvaartverzekering hebben opgezegd en kijken nabestaanden kritischer naar de erfenis van een overledene. Erfenissen worden niet meer zonder meer geaccepteerd. Wanneer er schulden zijn kan de erfenis door een nabestaande worden geweigerd. Volgens ANBO lijkt het een kille beslissing om te weigeren een uitvaart te betalen, maar er hoeft geen relatie te zijn met harteloosheid. 'Er kan veel leed schuilgaan achter een dergelijke beslissing.'

© Nationale Zorggids