Logo_ribw

De RIBW Zaanstreek Waterland West-Friesland, Odion en het Leger des Heils gaan per 1 januari 2014 samen een sociaal wijkteam runnen in Zaandam. Dit is het resultaat van een succesvolle inschrijving op de Europese aanbesteding van de gemeente Zaanstad. Momenteel wordt gekeken naar de meest geschikte locatie voor het sociaal wijkteam. Dat meldt de Regionale Instelling voor Beschermde Woonvormen (RIBW).

Bij het sociaal wijkteam kunnen inwoners terecht die tegen problemen aanlopen op het gebied van welzijn, zorg, werk en inkomen. Het sociaal wijkteam gaat uit van de eigen kracht, mogelijkheden en netwerken van inwoners en biedt ondersteuning van dichtbij, integraal en op maat. Het team werkt voor ieder huishouden met één plan en één regisseur. De meeste hulpvragen van mensen die nu bij de huidige sociale wijkteams komen, hebben betrekking op schuldenproblematiek, eenzaamheid, huisvesting en huiselijk geweld.

De organisaties krijgen als werkgebied de buurten Kogerveld, het Kalf, Slachthuisbuurt en Kogerveldwijk toegewezen. Gezamenlijk beschikken zij over een ruime ervaring in het bieden van ondersteuning en begeleiding op alle leefgebieden, zoals schuldenproblematiek, werk en participatie, begeleid wonen, jeugd en gezinsrelaties, jeugdoverlast, geestelijke gezondheidszorg en verslaving, huishoudelijke hulp, dagbesteding en persoonlijke verzorging. Ze beschikken daarmee over de benodigde expertise voor de ontwikkeling van een efficiënt en effectief sociaal wijkteam, waar de burger terecht kan met vragen en suggesties op alle voor hen relevante leefgebieden.

© Nationale Zorggids