Normal_bejaard_koppel_relatie_ouderen

Tehuizen die relatief vitale ouderen huisvesten, komen geld tekort. Doordat zorgkantoren de geldkraan van het overheidsbudget te snel dichtdraaien, dreigen verzorgings- en verpleeghuizen in de knel te raken. Dat stelt brancheorganisatie Actiz in Trouw.

Het gaat om geld voor ouderen die relatief gezond zijn. Omdat zij sinds 1 januari niet meer in een verzorgingshuis mogen wonen, verlaagt de overheid via de zorgkantoren het budget voor de slinkende groep achterblijvers. De instellingen klagen vooral over het tempo waarin dat gebeurt; het budget slinkt sneller dan de groep ouderen die het betreft.

Margriet Hommes, bestuurder van ZorgGroep Groningen: 'Wij krijgen in 2014 van het Menzis zorgkantoor voor 100 cliënten geld, maar er wonen nu 112 mensen. Dat betekent dat Menzis eigenlijk zegt: voor het einde van het jaar moeten 12 mensen zijn overleden.'

Menzis erkent dat fors wordt gekort, maar zegt slechts overheidsbeleid uit te voeren. Alle cliënten hebben het recht in het verzorgingshuis te blijven, aldus het zorgkantoor. Het inhuren van externe thuiszorg is een optie. Daarvoor is meer geld gekomen. Maar volgens een woordvoerder is dat niet genoeg om de bezuiniging op zorg in instellingen op te vangen. 'Een instelling kan het tekort omzeilen door een thuiszorgorganisatie in te huren, maar dan heeft dáár een overschrijding van het budget plaats. Dat verplaatst het probleem.'

© Nationale Zorggids