Normal_inspectie_onderwijs_loep_controle

(Novum) - Een zorgcentrum in Hardenberg is onder verscherpt toezicht gesteld. De zorg die de instelling Clara Feyoena Heem levert is volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onverantwoord. Zo zijn medewerkers onvoldoende geschoold.

Het centrum is onderdeel van de Saxenburgh Groep en levert zorg aan ongeveer 145 ouderen met psychische en lichamelijke problemen.

Bij het centrum wordt volgens de IGZ niet goed gewerkt met zorgplannen, is de medicatieveiligheid niet op orde en worden vrijheidsbeperkende maatregelen niet altijd zorgvuldig toegepast. Verder ontbreken afspraken over welke cliënten kunnen worden opgenomen.

De inspectie eiste eerder al verbeteringen, maar die zijn niet doorgevoerd. Het verscherpt toezicht geldt voor een halfjaar. De IGZ blijft de Overijsselse instelling met onverwachte bezoeken volgen tot de zorg weer in orde is.