Normal_verpleging

Door een grote reorganisatie bij zorgaanbieder Carinova gaan 190 fte's verloren. Het gaat met name om arbeidsplaatsen in het management en in de ondersteunende diensten. Dat meldt de Stentor.

Carinova levert zorg in de Overijsselse gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Rijssen-Holten, Raalte, Dalfsen, Ommen, Hardenberg, Staphorst, Zwartewaterland en Zwolle. In Gelderland is Carinova actief in de gemeenten Heerde, Epe en Hardenberg.

De zorginstelling zet de komende jaren in op thuiszorg en woonzorg. Hiermee neemt de omvang van de organisatie flink af en worden de kosten verlaagd. Er komen meer verantwoordelijkheden te liggen bij de medewerkers verzorging en verpleging en huishoudelijke verzorging waardoor minder ondersteunend personeel nodig is.

De voorgenomen plannen zijn nu voorgelegd aan de medezeggenschap. De verwachting van het bestuur is dat Carinova en medezeggenschap in goed overleg de voorgenomen plannen verder kunnen uitwerken. Met de vakbonden wordt onderhandeld over de begeleiding van medewerkers, van wie de functie komt te vervallen, naar ander werk. In het overgangsjaar 2014 zal dit zijn beslag krijgen. Gezien de arbeidsmarkt laat Carinova weten geen garantie te kunnen geven dat iedereen voor 1 januari 2015 ander werk heeft. In enkele gevallen kunnen gedwongen ontslagen niet worden uitgesloten.

© Nationale Zorggids