Normal_ouderen_drinkt

(Novum) - Een zorgcentrum in Zwolle staat onder verscherpt toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg wegens structurele tekortkomingen. De medewerkers van Berkumstede zijn niet deskundig genoeg en de zorgplannen voldoen niet aan de wettelijke eisen en pasten niet bij de behoeften van de cliënt. Ook is de medicatieveiligheid onvoldoende.

Berkumstede levert zorg aan vijftig cliënten met psychogeriatrische en lichamelijke klachten en thuiszorg aan vijftig cliënten. Het centrum staat in ieder geval voor zes maanden onder verscherpt toezicht. In die periode moet moet de instelling de inspectie op de hoogte houden van de vooruitgang.