Normal_oudereren_oma_ziekenhuis_bed_patient

In oktober vorig jaar startte het Bronovo ziekenhuis in Den Haag met het inzetten van getrainde vrijwilligers op één verpleegafdeling. Deze Vrijwilligers Ouderenzorg geven extra aandacht en ondersteuning aan de meest kwetsbare groep patiënten. De proef bleek succesvol en op andere verpleegafdelingen in het ziekenhuis worden nu ook vrijwilligers ingezet.

De vrijwilligers kregen vooraf een speciale training van twee dagen. Op de verpleegafdeling hielpen zij kwetsbare oudere patiënten bij dagelijkse dingen als eten en drinken en activiteiten. Veel kwetsbare ouderen die worden opgenomen in het ziekenhuis raken verward en gaan fysiek achteruit. Het verlies in functioneren is onherstelbaar. Om deze complicaties te voorkomen zette het Bronovo de vrijwilligers in.

De ervaringen van zowel de patiënten als de vrijwilligers en medewerkers van het ziekenhuis waren  zeer positief. De Raad van Bestuur heeft nu toestemming gegeven om ook op twee andere klinische afdelingen met een groep vrijwilligers te werken. Het Bronovo heeft daarvoor in totaal veertig mensen nodig die affiniteit hebben met ouderen en minimaal een dagdeel in de week ouderen in het ziekenhuis willen begeleiden.

© Nationale Zorggids