Normal_mrsa_bacterie

Bij vijf cliënten en twee medewerkers van het woonzorgcentrum Spikvoorde in Deventer is de  MRSA-bacterie aangetroffen. Om verspreiding van de bacterie te voorkomen zijn er inmiddels maatregelen getroffen, zo meldt de Stentor.

De bacterie Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA) werd vorige week bij een cliënt in Spikvoorde aangetroffen. Hierna zijn alle medewerkers en cliënten getest, die direct contact met deze cliënt hebben gehad.

Zorggroep Solis, waar het zorgcentrum onder valt, laat weten extra preventiemaatregelen te treffen door bijvoorbeeld het gebruik van schorten en handschoenen in de directe zorg bij de cliënten. De zorgverlening in het woonzorgcentrum kan gewoon worden voortgezet.

© Nationale Zorggids