Logo_logo_igz_inspectie_gezondheidszorg

Thuiszorgorganisatie Vitaal Thuiszorg in Didam staat niet langer onder verscherpt toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De inspectie besloot in november 2013 dat extra toezicht nodig was bij Vitaal Thuiszorg, sindsdien is de kwaliteit en veiligheid in de zorg sterk verbeterd.

Bij verschillende bezoeken van de inspectie was gebleken dat de medicatieveiligheid bij Vitaal niet goed geregeld was. Daarbij constateerde IGZ dat Vitaal onvoldoende inzicht had in de risico's van het niet in acht nemen van medicatieveiligheid en wat er moest gebeuren om de situatie te verbeteren.

Tijdens het verscherpt toezicht zijn medewerkers van de thuiszorgorganisatie bijgeschoold in medicatieveiligheid met nadruk op de mogelijke risico's bij nalatigheid. De organisatie is volgens de inspectie nu goed doordrongen van het belang nauwkeurig om te gaan met medicatieveiligheid. IGZ is tevreden over de verbeteringen die Vitaal Thuiszorg heeft doorgevoerd en de behaalde resultaten zijn voor de inspectie reden om het verscherpt toezicht op te heffen. De IGZ blijft de ontwikkelingen bij de thuiszorgorganisatie voorlopig wel volgen.

©Nationale Zorggids