Logo_logo_igz_inspectie_gezondheidszorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het verscherpt toezicht op thuiszorgorganisatie Stichting Internationale Zorg aan Huis (IZAH) in Dordrecht opgeheven. De kwaliteit en de veiligheid van zorg bij IZAH is verbeterd.

ZAH werd op 28 oktober 2013 voor vier maanden onder verscherpt toezicht gesteld. Dat gebeurde toen uit onderzoek van de inspectie bleek dat er sprake was onveilige situaties met medicatie. Daarnaast verrichtten medewerkers onbevoegd voorbehouden en risicovolle handelingen zonder uitvoeringsverzoek. Bovendien had de Raad van Bestuur geen bestuurlijke ervaring of zorgachtergrond.

Uit het vervolgonderzoek van de inspectie in februari 2014 bleek dat IZAH de medicatieveiligheid had verbeterd en de deskundigheid had versterkt door extra verpleegkundigen en verzorgenden in dienst te nemen. Verder had IZAH de noodzakelijke stappen genomen om de aansturing van de organisatie te verbeteren. Daarom heeft de IGZ het verscherpt toezicht opgeheven. Wel blijft de inspectie IZAH de komende periode volgen om te controleren of de ingezette verbeteringen worden vastgehouden.

© Nationale Zorggids