Normal_insuline_syringe

In de zorg aan insulinegebruikers moet er meer aandacht worden besteed aan het voorkomen van hypoglykemie dan nu het geval is. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek naar de frequentie waarmee patiënten met diabetes met een hypo in het ziekenhuis belanden. Het onderzoek werd gepubliceerd in JAMA Internal Medicine, zo meldt Medisch Contact.

Een hypo wordt veroorzaakt door een te lage bloedsuikerspiegel. Bij diabetespatiënten wordt een hypo vaak veroorzaakt door maaltijdgerelateerde problemen (bijvoorbeeld door niet te eten na het spuiten van insuline), door verkeerde insuline of een verkeerde dosering.

Uit het onderzoek van Andrew Geller en collega's blijkt dat het alleen in de Verenigde Staten al 100.000 keer per jaar voorkomt dat een diabeet met een bloedglucose lager dan 3,9 mmol/l bij de spoedeisende hulp terecht komt. Bij ruim de helft was die zelfs lager dan 2,8. Onder tachtigplussers bleek de kans het hoogst om met een hypo in het ziekenhuis te komen: 35 per 1000 insulinegebruikers per jaar.

Wetenschappers pleiten voor meer aandacht voor het voorkomen van hypo’s. Zo zouden er kwaliteitsindicatoren moeten worden opgesteld voor overbehandeling. Ook zou het insulinegebruik door tachtigplussers zo mogelijk vermeden moeten worden.

© Nationale Zorggids