Normal_woningbouw_woning_huizen

Bij het aanpassen van woningen van huurders met dementie doen woningcorporaties er goed aan om dit stap voor stap aan te pakken. Dat is de belangrijkste conclusie van een proefproject van de Gelderse woningcorporatie IJsseldal Wonen in samenwerking met lokale zorg- en welzijnsorganisaties en mantelzorgers. Dat meldt de vereniging van woningcorporaties Aedes.

De corporatie IJsseldal Wonen begon in 2012 met het aanpassen van woningen om ze geschikt te maken voor oudere bewoners. De gemiddelde leeftijd van de huurders bij IJsseldal ligt inmiddels boven de zestig jaar. Peter Jansen van IJsseldal: ‘We hebben onder meer drempels verwijderd, hoge toiletpotten geplaatst en handgrepen gemonteerd in de badkamer.’ Het aanpassen van een woning kan met kleine ingrepen al effectief zijn. Voor bewoners die minder goed zien wordt er bijvoorbeeld gekozen voor een zwarte toiletbril in plaats van een witte. Ook kan een keukenkastje met glazen deuren er al toe leiden dat bewoners minder vaak hun mantelzorger hoeven te bellen omdat ze hun spullen zelf beter  kunnen vinden.

'Het aanpassen van de woning moet je stap voor stap doen, dat is een van de belangrijkste lessen van het project', zegt projectleider Andrea Kuijpers. 'Loopt een opzichter van een corporatie binnen, dan wil hij direct aan de slag. Maar bij een bewoner met dementie verandert steeds wat er nodig is, omdat de ziekte zich voortdurend ontwikkelt. Je moet daarom steeds weer opnieuw kijken waar behoefte aan is.'

De provincie wil de opgedane ervaringen delen met andere gemeenten. Kuijpers: 'Het plan is om de ervaringen ook te delen met particuliere woningeigenaren, die alleen of samen met hun partner zo lang mogelijk in de eigen woning willen blijven. Uiteindelijk is dat ook het beste. Want iemand met dementie voelt zich het meest op zijn gemak in zijn vertrouwde omgeving.'

© Nationale Zorggids