Normal_thuiszorg_bejaarde_oudere

Veertig procent van de gemeenten verwacht volgend jaar problemen met het organiseren van de zorg voor zieke ouderen en gehandicapten binnen het beschikbare budget. Dat blijkt uit een enquête van de Volkskrant, die door 161 van de ruim 400 gemeenten is ingevuld. Dat meldt de Volkskrant.

De gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor de begeleiding, dagbesteding en kortdurende opvang voor chronisch zieken en gehandicapten die niet in een instelling wonen. Ook mensen, die door ziekte huishoudelijke hulp nodig hebben die nu nog via het zorgkantoor wordt vergoed,  moeten vanaf volgend jaar aankloppen bij hun gemeente.

Uit de enquête blijkt dat slechts een derde van de gemeenten zich in staat acht om de nieuwe taken straks goed uit te voeren. Een op de vijf gemeenten weet nu al zeker dat dit niet gaat lukken met het op dit moment beschikbare budget en nog eens een vijfde heeft daarover grote zorgen. De overheveling van de zorg voor langdurig zieken en gehandicapten komt tegelijk met forse bezuinigingen. Het budget voor hulp in de huishouding voor ouderen en zieken wordt gekort met veertig procent.

Bijna de helft van de gemeenten die de enquête invulden zegt nog geen idee te hebben hoe zij deze bezuiniging gaan realiseren. Veel gemeenten zullen het budget sluitend maken door te korten op het aantal uren thuiszorg per persoon. Ook zijn er plannen om bepaalde groepen de hulp op huishouding te weigeren, bijvoorbeeld mensen met een hoger inkomen of met een voldoende sociaal netwerk. Zij kunnen wellicht zelf hun hulp in de huishouding regelen.

© Nationale Zorggids