Logo van Cliëntenbelang Amsterdam

Amsterdamse thuiszorgorganisaties zijn de laatste tijd veel in het nieuws geweest. Twee thuiszorgorganisaties zijn failliet gegaan en vakbonden hebben samen met medewerkers protesten georganiseerd. Ook bij Cliëntenbelang Amsterdam zijn vragen binnengekomen. Daarom organiseren zij van 15 april tot en met 31 mei de meldactie ‘Amsterdamse thuiszorg’. 

Cliëntenbelang Amsterdam is de meldactie gestart om de kwaliteit van de thuiszorg eens goed in kaart te brengen. De belangenbehartiger voor iedereen met een beperking en kwetsbare ouderen wil vooral te weten komen hoe Amsterdamse cliënten en mantelzorgers de kwaliteit van de thuiszorg (hebben) ervaren tussen 1 januari 2013 tot nu. Daarnaast zullen ook medewerkers van thuiszorgorganisaties gevraagd worden naar hun mening.  
 
Door middel van deze meldactie doet Cliëntenbelang Amsterdam onderzoek naar de kwaliteit van de Hulp bij het Huishouden en de persoonlijke verzorging en verpleging; de individuele begeleiding valt buiten de meldactie.
 
Ook goede voorbeelden
Het gaat de belangenbehartiger bij deze meldactie nadrukkelijk niet alleen om de knelpunten. Het is minstens zo belangrijk om ook goede voorbeelden te verzamelen en te benoemen. Hiermee kan voorkomen worden dat deze in het geweld van de bezuinigingen en transities sneuvelen.
 
De rapportage en aanbevelingen verwacht Cliëntenbelang Amsterdam medio juni klaar te hebben. Hierover zullen ze in gesprek gaan met de gemeente, politiek en zorgaanbieders. 
 
© Nationale Zorggids