Normal_vrouw_bezorgd_ontslag564

Steeds meer mensen weten de weg niet meer te vinden in het ingewikkelde nieuwe zorgsysteem. Ze worden van het kastje naar de muur gestuurd en klagen over de kennis van de helpdeskmedewerkers en over de gebrekkige communicatie. Dit stelt MEE Nederland naar aanleiding van de uitkomsten van haar eerste monitoring. De monitoring is gebaseerd op de ervaringen van ruim 2.000 MEE-consulenten, die in 96% van de gemeenten actief zijn. De uitkomsten zijn naar de staatssecretaris van VWS en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gestuurd. Dit meldt MEE Nederland. 

Uit de monitor blijkt dat cliëntenondersteuners van MEE steeds meer signalen ontvangen over burgers die in de problemen komen omdat instanties problemen naar elkaar doorschuiven. Op dit moment ziet MEE dat vooral bij cliënten waar zorg en maatschappelijke ondersteuning moeten aansluiten op onderwijs en participatie. Daarnaast hoort de organisatie van meerdere kanten dat de capaciteit in sociale teams tekort schiet om vooral de meest kwetsbare burgers goed en op tijd te ondersteunen. Op meerdere plaatsen ontstaan wachttijden en wachtlijsten, vooral voor mensen met een beperking en een GGZ-achtergrond. 

Een terugkerend thema is dat cliëntondersteuning in veel gemeenten niet herkenbaar georganiseerd is als een afzonderlijke dienstverlening en taak. De cliëntondersteuning is daarom voor de burger slecht vindbaar en men is niet op de hoogte van de mogelijkheid om bijgestaan te worden bij toegangs- en toekenningsbeslissingen van de gemeente. Gemeenten zijn wettelijk verplicht om burgers hiervan op de hoogte te stellen, maar dat is lastig als cliëntondersteuning niet bestaat als herkenbaar aanbod. Een onafhankelijke cliëntondersteuner die naast de kwetsbare of zorgbehoevende burgers staat is echter onmisbaar, aldus MEE Nederland. De organisatie pleit er daarom voor dat zo spoedig mogelijk in alle gemeenten de onafhankelijke cliëntondersteuning herkenbaar wordt geregeld en voldoende beschikbaar is zoals de wetgever ook heeft bedoeld.

© Nationale Zorggids