Logo_1af01976-33d6-4d08-86ae-06a0cf8688da_6d86ae7d-4f64-4f24-9b21-7edba0fd631d_logo_gemeente_2_

De gemeente Dalfsen heeft een Ombudscommissie Sociaal Domein ingesteld. Deze commissie is telefonisch en via de mail bereikbaar voor inwoners van de gemeente Dalfsen die een melding, vraag of klacht hebben rondom de uitvoering van de Wmo 2015, Jeugdhulp en de Participatiewet. Ook kunnen inwoners en medewerkers van organisaties suggesties doorgeven aan de commissie. Dit meldt de Gemeente Dalfsen. 

Voorzitter van de commissie de heer van Cuijk legt uit hoe de commissie te werk gaat: “Na een melding of vraag wordt persoonlijk contact opgenomen met de melder," legt voorzitter van de commissie, de heer Van Cuijk uit. "Gezamenlijk gaan we op zoek naar een oplossing en zo nodig bemiddelen we of brengen we een advies uit richting de gemeente."

De Ombudscommissie Sociaal Domein rapporteert twee keer per jaar aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen. Suggesties over verbetering van de dienstverlening worden constant doorgegeven.

© Nationale Zorggids