Normal_for-reading-752607_640

Op 31 oktober organiseren de Oogvereniging en het VUmc een voorlichtingsbijeenkomst met als thema ‘Goed Ziend Ouder Worden’. Tijdens de bijeenkomst kunnen ouderen lezingen van artsen bijwonen over aandoeningen van het ouder wordende oog en wat daaraan te doen valt. Nederland telt ongeveer 1,4 miljoen inwoners met een oogaandoening. Dit aantal zal de komende jaren onder meer door de vergrijzing nog fors toenemen. Dit melden de initiatiefnemers.

Op de informatiebijeenkomst Goed Ziend Ouder Worden zal verteld worden over de normale veroudering van het oog, en zullen verschillende oogartsen ingaan op leeftijdsgebonden aandoeningen van het oog als staar, netvliesdegeneratie en glaucoom. Ook komt aan de orde wat hieraan gedaan kan worden. Tevens wordt er aandacht besteed aan autorijden met verminderd zicht en hoe om te gaan met verminderd zicht. Professionals van VUmc zijn aanwezig om de oogdruk te meten en instructies te geven over het druppelen van het oog.

Vroeg of laat krijgt elke oudere te maken met minder zien. Een aantal oogaandoeningen die op hogere leeftijd voorkomen kunnen leiden tot blindheid als daar niet tijdig wat aan gedaan wordt. Deze voorlichtingsbijeenkomst is bedoeld ter preventie van onnodige slechtziendheid bij ouderen. Tijdig opsporen en behandelen kan veel problemen met het zien en met het gezichtsveld voorkomen.

De informatiebijeenkomst Goed Ziend Ouder Worden in VUmc vindt plaats op 31 oktober 2015 van 12.30 uur tot 17.15 uur. De lezingen starten om 13.30 uur. De bijeenkomst is gratis. Aanmelden kan via de website oogdagnh.nl of via telefoon: 0297 56 37 44.

© Nationale Zorggids