Normal_jacob-kohnstamm

Ministers Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie hebben Jacob Kohnstamm benoemd tot coördinerend voorzitter van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE’s). Zijn benoeming gaat in op 1 april 2016 en geldt voor een periode van vier jaar. Herbenoeming is een maal mogelijk. Jacob Kohnstamm volgt hiermee Willie Swildens-Rozendaal op, van wie de benoemingstermijn op 1 januari 2016 afliep. Momenteel neemt Paul van Wersch de functie waar, meldt Rijksoverheid.

Sinds 2004 is Kohnstamm voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen College bescherming persoonsgegevens). Zijn tweede en laatste benoemingstermijn loopt op 1 augustus 2016 af. Van 1 april tot 1 augustus zal hij het voorzitterschap van de Autoriteit Persoonsgegevens in parttime-verband vervullen.

Als afgestudeerd jurist (hoofdrichting Staatsrecht) werkte hij eind jaren ‘70 en begin jaren ’80 als advocaat. Vervolgens heeft hij een omvangrijke (politieke) carrière opgebouwd waar zorg en justitiële vraagstukken als een rode draad doorheen lopen.
In 1981 werd hij gekozen tot lid van de Tweede Kamer voor D66. Van 1982 tot 1986 was hij partijvoorzitter. Tot 1994 was Kohnstamm woordvoerder op verschillende dossiers waaronder volksgezondheid, binnenlandse zaken en politie. In 1994 werd hij staatssecretaris van Binnenlandse Zaken in het kabinet-Kok I, waarna hij in 1999 lid werd van de Eerste Kamer.

Nederland kent 5 regionale toetsingscommissies euthanasie. De toetsingscommissies beoordelen of een arts die euthanasie heeft uitgevoerd of hulp bij zelfdoding heeft verleend, zich heeft gehouden aan de zorgvuldigheidseisen die zijn beschreven in de wet. De toetsingscommissies zijn onafhankelijk in hun oordeelsvorming en rapporteren jaarlijks.

©Nationale Zorggids