Normal_medicatie_medicijnen_pillen

Ook mensen boven de negentig kunnen veilig bloedverdunners slikken. Dat concluderen internist in opleiding Hilde Kooistra en hoogleraar stolling van het UMCG Karina Meijer op basis van het promotieonderzoek dat Kooistra uitvoerde in het UMCG. “Dit betekent dat we vaker herseninfarcten bij ouderen kunnen voorkomen.” Dat meldt het UMCG.

Bloedverdunners worden vaak voorgeschreven aan ouderen boven de vijfenzeventig jaar. Ze voorkomen de vorming van stolsels in het bloed (trombose). Die stolsels ontstaan bijvoorbeeld in het hart bij patiënten met boezemfibrilleren. Als de stolsels in de hersenen terecht komen, kunnen patiënten een herseninfarct krijgen. Zeker bij ouderen kan een herseninfarct zeer invaliderend zijn en de kwaliteit van leven aanmerkelijk verslechteren.

Een nadeel van bloedverdunners is dat ze de kans op het ontstaan van bloedingen vergroten. Ook een bloeding kan ernstige gevolgen hebben. Tot nu toe was bekend dat bloedverdunners bij zeventigplussers meer gevallen van trombose voorkomen dan dat ze bloedingen veroorzaken. Maar voor echte ouderen, zoals negentigers, is men zeer terughoudend met het voorschrijven van bloedverdunners, omdat de kans op bloedingen groter wordt geacht naarmate mensen ouder worden.

De trombosedienst controleert regelmatig het bloed en de lichamelijke gesteldheid van ouderen die bloedverdunners gebruiken. Kooistra mocht voor haar onderzoek gebruik maken van deze gegevens. “We vergeleken de data van zo’n 1100 negentigers die bloedverdunners gebruiken met zeventigers en tachtigers. Tussen zeventigers en tachtigers was geen verschil in hoeveelheid bloedingen te zien. Bij negentigers nemen de bloedingen inderdaad iets toe, maar niet zo veel als wel gedacht werd. Het onderzoek laat zien dat negentigers in veel gevallen net zo veilig gebruik kunnen maken van bloedverdunners als zeventigers en tachtigers. De kans op trombose is zoveel groter dan de kans op bloedingen dat het voordeel van het middel opweegt tegen de nadelen.”

“Dit onderzoek laat duidelijk zien dat het niet nodig is om bij het voorschrijven van bloedverdunners naar de leeftijd te kijken”, concludeert Meijer. “We kunnen dezelfde richtlijnen hanteren als bij andere ouderen. Artsen moeten vooral kijken naar de mens en naar de gezondheid, in plaats van naar de leeftijd.” Negentigers kunnen dan vaker bloedverdunners voorgeschreven krijgen dan nu het geval is. 

Door: Redactie Nationale Zorggids