Normal_eenzaam_ouderen_bejaard

De man die in 2008 zijn moeder hielp bij zelfdoding, zou volgens advocaat-generaal Sponken van de Hoge Raad daar niet voor vervolgd moeten worden. Dit stelt hij in een advies vanuit de hoogste rechtsprekende instantie van Nederland. De 99-jarige vrouw vond haar leven voltooid, maar haar huisarts wilde geen euthanasie uitvoeren. Haar zoon heeft op zijn moeders verzoek pillen verzameld zodat zij alsnog zelf haar leven kon beëindigen. Dit meldt NOS. 

Eerder stelde het gerechtshof in Arnhem al dat de man niet bestraft zou moeten worden voor het uitvoeren van zijn moeders laatste wens. Volgens de rechter was er sprake van een noodtoestand, wat ervoor zorgde dat de zoon zich moreel verplicht voelde om zijn zieke en bijna blinde moeder te helpen bij het sterven. Hij filmde gesprekken met zijn moeder en zijn acties, omdat hij het publieke debat over zelfdoding wilde aanmoedigen.

Het advies van de Hoge Raad om de man niet te vervolgen volgt op cassatie van het Openbaar Ministerie (OM). Deze stond niet achter de uitspraak van het gerechtshof in Arnhem, die stelde dat de man uit naastenliefde had gehandeld. Wel benadrukt advocaat-generaal Spronken dat deze uitspraak niets zegt over de algemene opvatting over hulp bij zelfdoding. De Hoge Raad doet volgend jaar maart uitspraak over de zaak.

Door: Redactie Nationale Zorggids