Logo_logo_vilans

Een Health Impact Bond (HIB) Valpreventie voor ouderen is mogelijk, concluderen Vilans en VeiligheidNL in een onderzoek dat zij vorige week presenteerden. Zij hopen dat in het veld partijen opstaan om een gezamenlijk experiment aan te gaan. De resultaten van dit onderzoek boden zij 30 maart aan Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, aan. Dit meldt Stichting Vilans.

Een Health Impact Bond (HIB) is een instrument waarmee valpreventie effectief aangepakt kan worden. In deze financieringsconstructie investeert een private partij of partijen geld voor de inzet van (kostenbesparende) interventies en ontvangt bij het succes deze investering met rendement terug.

Tijdens het onderzoek van Vilans en VeiligheidNL bleken diverse regio’s en partijen geïnteresseerd in het uitproberen van een HIB Valpreventie. Alleen zorgverzekeraars zijn nog terughoudend. Het is nu zaak dat in één regio zowel investeerders, gemeenten, zorgverzekeraars, zorgverleners en ondernemers er samen de schouders onder zetten. “We hebben met dit onderzoek voldoende in kaart gebracht. We dagen alle betrokken partijen nu uit de getoonde interesse om te zetten in daadkracht en een experiment met een HIB Valpreventie aan te gaan”, aldus Saskia Kloet van VeiligheidNL en Frans van Zoest van Vilans.

Het is belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk gezond blijven. Vallen is een serieus en groeiend risico voor hun veerkracht, fitheid en vitaliteit. Daarnaast zijn de zorgkosten als gevolg van valongevallen hoog. In 2014 was dit al 810 miljoen euro. Als de huidige stijging doorzet loopt dit op tot 1,3 miljard euro in 2030. Er zijn interventies om vallen te voorkomen. Professionals schatten in dat op dit moment slechts 1,5 procent van de doelgroep met deze interventies wordt bereikt. Er is daarom behoefte aan een grootschalige en duurzame impuls aan effectieve valpreventie-activiteiten.

Door: Redactie Nationale Zorggids