Normal_oudereren_oma_ziekenhuis_bed_patient

De zorg aan kwetsbare ouderen in Amsterdam die in een noodsituatie verkeren hapert. Daardoor belanden zij te vaak onnodig in het ziekenhuis. Dit blijkt uit een rapport van Sigra, het samenwerkingsverband van organisaties en formele netwerken. Betrokken partijen als ziekenhuizen, verpleeghuizen, wijkverpleging, huisartsen en ambulancediensten blijken onvoldoende met elkaar te communiceren. Relevante informatie die bij de ene partij aanwezig is, komt zo niet bij de andere partij aan. Dat meldt Zorgvisie.

Twee jaar geleden liet Sigra ook al weten zich zorgen te maken om thuiswonende ouderen die door een slechte samenwerking onnodig in het ziekenhuis terechtkomen. In de tussentijd lijkt er niet veel verandert. Zo is de data die in het registratiesysteem van ziekenhuizen en verpleeghuizen staat onvolledig. Niet iedereen maakt er gebruik van, terwijl dat wel op regionaal niveau zo is afgesproken. Sigra durft mede hierdoor niet te stellen hoe de tijdelijke opvang in verpleeghuizen (eerstelijnsverblijf (ELV) en geriatrische revalidatiezorg) geregeld is.

Huisartsen op huisartsenposten (HAP’s) beschikken bovendien over andere informatie dan reguliere huisartsen. Dit komt doordat ze met een ander systeem werken. Ditzelfde geldt voor ambulancediensten. Het advies van Sigra aan de huisartsen luidt dat zij hun patiënten om toestemming zouden moeten vragen voor het Landelijk Schakelpunt. Dit maakt het namelijk voor andere partijen makkelijker om medische gegevens op te vragen. Ziekenhuizen, wijkverpleging, huisartsen en huisartsenposten zouden hierover ook afspraken moeten maken, zodat patiëntendossiers voor iedereen toegankelijk worden.

Hoewel huisartsen en HAP’s fungeren als verwijzer als het gaat om opname in een tijdelijke opvang als het ziekenhuis niet nodig is, hebben zij hierop voldoende zicht. Maar ook als zij wel weten wat de ELV-mogelijkheden zijn, blijkt het moeilijk om daar in de avonduren een plek te regelen voor een oudere. Spoedeisende hulpafdelingen blijken eveneens moeite te hebben met het vergaren van de juiste informatie. In de geval zouden zij informatie moeten krijgen van huisartsen of de wijkverpleging, maar hebben zij geen toegang toe.

Sigra wil dat er één zorgloket komt in Amsterdam waar alle betrokken partijen de benodigde informatie kunnen vinden, en dan met name informatie over de beschikbare ELV-plekken in verpleeghuizen. Uit een vervolgonderzoek in 2018 moet blijken waar het vooral misgaat in het delen van patiëntengegevens en de overdracht van informatie. 

Door: Redactie Nationale Zorggids