Logo_acm_logo

Coöperatieve zorginstelling Thuis & Veilig gaat acute thuiszorg inkopen bij regionale aanbieders, die bundelen en deze zorg op landelijk niveau verkopen aan de zorgverzekeraars. Dat mag van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De voordelen van deze samenwerking zijn groter dan de mogelijke risico’s voor de concurrentie. De ACM vindt Thuis & Veilig een goed voorbeeld van samenwerking in de zorg. Dat meldt ACM. 

Acute thuiszorg bestaat uit telefonische bereikbaarheid door een gespecialiseerde verpleegkundige, overleg over de behoefte aan zorg en verwijzing (triage) en het regelen van het bezoek door een zorgverlener. Acute thuiszorg is 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar.

De samenwerking Thuis & Veilig leidt tot voordelen op het gebied van kwaliteit, continuïteit en betaalbaarheid van acute thuiszorg voor patiënten en verzekerden. Acute thuiszorg hoeft niet meer op kleine schaal door iedere thuiszorgaanbieder te worden aangeboden. Dat waarborgt een continue beschikbaarheid van acute thuiszorg en efficiëntere besteding van zorggeld.

Bovendien is de samenwerking mede in samenspraak met ACM zo vormgegeven dat er voldoende keuzemogelijkheden en concurrentiedruk blijven bestaan. Klanten houden een volledig vrije keuze voor de aanbieder van reguliere thuiszorg. De samenwerking gaat  alleen over de eerste opvang in een acute situatie.

Acute thuiszorg is een onderdeel van het hele aanbod in de thuiszorg. De ACM schat in dat de mogelijke concurrentierisico’s van de samenwerking bij acute thuiszorg via Thuis & Veilig klein zijn. Thuis & Veilig koopt via een aanbesteding de zorg in bij de verschillende aanbieders. Zorgaanbieders kunnen de aanbesteding winnen door een goede kwaliteit tegen een scherpe prijs aan te bieden.

De coöperatie laat zorgverzekeraars vrij om ook contracten te sluiten met niet-leden. Andere aanbieders van thuiszorg zijn in staat om acute thuiszorg aan te (blijven) bieden. Voor zorgverzekeraars zijn er zo ook andere manieren om acute zorg in te kopen. Ook verzekeraars houden dus iets te kiezen.

Door: Redactie Nationale Zorggids