Normal_oudereren_oma_ziekenhuis_bed_patient

Kennis vergaren over de beste zorg voor oudere patiënten met kanker, waardoor zij naast een goede overleving, de best mogelijke kwaliteit van leven kunnen behouden. Dat is de ambitie van Maryska Janssen-Heijnen, klinisch epidemioloog in VieCuri Medisch Centrum. Dat meldt Maastricht University.

Er is veel onbekendheid in hoeverre oncologische behandelingen die voorgeschreven staan in de richtlijnen ook daadwerkelijk de best passende behandelingen zijn voor oudere patiënten.

Maryska Janssen-Heijnen verduidelijkt: “Behandelrichtlijnen zijn vrijwel altijd getoetst bij jongere en fitte patiënten. Terwijl ouderen naast kanker vaak te kampen hebben met één of meer ernstige chronische ziekten. Ook hebben ze vaak minder functionele reserves. Enerzijds blijkt achteraf soms dat een ingezette behandeling toch te zwaar was voor een oudere patiënt. Anderzijds kan het ook zorgen voor onderbehandeling van een fitte oudere patiënt, die mogelijk een zwaardere behandeling had aangekund, maar deze niet heeft ontvangen vanwege de angst voor ernstige complicaties.”

Met haar wetenschappelijke onderzoeken wil Maryska Janssen-Heijnen samen met haar collega’s beter inzicht geven in welke patiëntkenmerken kunnen voorspellen of een patiënt het risico loopt om bij een bepaalde behandeling ernstige bijwerkingen te ontwikkelen óf deze behandeling kan verdragen en dus juist voordeel hiervan kan hebben. Deze kennis kan ondersteunen bij de therapiekeuze en zo leiden tot een optimale balans tussen levensverlenging en kwaliteit van leven.

Tevens wil de hoogleraar achterhalen of aanpassingen in de leefstijl ervoor kunnen zorgen dat een patiënt fitter wordt en hierdoor een behandeling voor kanker beter kan verdragen. Naar verwachting gaat dan ook het herstel sneller, neemt de sterfte af en is de conditie, en daarmee de kwaliteit van leven, beter. Van groot belang hierbij is hoe patiënten gemotiveerd kunnen worden en op welke manier ze deze leefstijl kunnen volhouden. Tenslotte is er aandacht voor een goede nazorg en follow-up. Hierbij is een goede samenwerking met onder andere huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde van zeer groot belang.

Door: Redactie Nationale Zorggids