Normal_ouder_ziek_oud_ouderen

De uitkomsten van de verpleeghuiszorg worden direct beïnvloed door de mate van deskundigheid onder het personeel en maatwerk richting de cliënten. Dit blijkt uit onderzoek onder 421 psychogeriatrische cliënten van zorgaanbieder Groenhuysen in de regio rondom Roosendaal. Cliënten lopen minder risico op depressie en minder vrijheidsbeperkende maatregelen worden toegepast door de inzet van deskundig en gemotiveerd personeel. Dit meldt Skipr. 

In het onderzoek wordt gesproken over de aantoonbare invloed van personeel op de mate van zorg die de cliënten nodig hebben. Zo zou er minder sprake zijn van doorligplekken en vochtletsel door de inzet van gemotiveerde personeelsleden. “Verder blijkt dat de kans op depressie voor een cliënt afneemt bij meer deskundigheid van medewerkers”, zegt Peter van den Broek, bestuurder van Gronhuyzen, die tevens het onderzoek uitvoerde. De hoeveelheid voorgeschreven psychofarmaca neemt ook af, evenals de vrijheidsbeperkende maatregelen voor agressieve cliënten.

Van den Broek ziet ook de wijze waarop het zorgproces is ingericht als een belangrijke factor. “Als je kijkt naar wat de uitkomst van zorg bepaalt, dan blijken cliëntparticipatie, doelcongruentie en het reduceren van verspilling het meeste effect te hebben.” Bij doelcongruentie hebben de cliënt en alle betrokkenen hetzelfde doel voor ogen. Samenspel tussen de verschillende facetten van de zorg zou een positief effect hebben op de zorg in verpleeghuizen.

Door: Redactie Nationale Zorggids