Normal_ouderen_bejaarden_cursus_computer

Senioren zijn zich de afgelopen vier jaar onveiliger gaan voelen op het internet. Maar liefst twintig procent voelt zich nu onveilig, terwijl in 2013 dit percentage nog op vijf procent lag. Dat blijkt uit landelijk onderzoek van vereniging SeniorWeb onder bijna 1.600 senioren, zo meldt Seniorweb. 

Bijna de helft van de ouderen voelt zich online kwetsbaarder voor fraude en criminaliteit dan offline. Op gebied van internetcriminaliteit vreest men vooral het onbruikbaar worden van de computer, het gestolen of misbruikt worden van de eigen identiteit en geld kwijtraken.

“In deze digitaliserende wereld worden online dreigingen een steeds groter probleem. Zeker voor oudere mensen, die wellicht minder gewend zijn om zich online te begeven, kan het lastig zijn om zich hier tegen te weren”, zegt Daniël de Levita, directeur bij SeniorWeb. “Cybercriminaliteit en veiligheid zijn onderwerpen waar wij veel vragen over krijgen en we senioren in toenemende mate over informeren.”

Een kwart van de ondervraagde senioren geeft aan online veiligheid ingewikkeld te vinden. Vooral het onthouden van de verschillende wachtwoorden vinden zij lastig. Daarnaast kunnen senioren phishing/spam slecht herkennen en weten ze niet altijd hoe zij de privacy-instellingen goed moeten inrichten. Toch gaan veel dingen ook wel goed bij deze groep. Zo controleert 83 procent of er een veilige internetverbinding is als zij persoonlijke gegevens invullen en klikt 93 procent nooit op linkjes in e-mails van onbekenden.

Opvallend is dat vrouwelijke senioren vaker denken dat hen iets vervelends zal overkomen via internet dan mannelijke senioren. Vrouwen geven bovendien vaker dan mannen aan dat zij niet precies weten wat zij moeten doen om veilig te kunnen internetten en dat zij het goed inrichten van privacy-instellingen ingewikkeld vinden. “Middels dit soort onderzoeken proberen wij in kaart te brengen welke groepen in de samenleving moeite hebben met welke onderwerpen, zodat duidelijk wordt hoe zij kunnen worden bijgestaan bij problemen,” aldus De Levita.

Door: Redactie Nationale Zorggids