Normal_mantelzorg_thuiszorg_ouderen_verpleging_wijkverpleging_verpleegkundige

Wijkverpleging wordt door cliënten, professionals en mantelzorgers als overwegend positief bestempeld. Dit blijkt uit onderzoek van Nivel, dat de tevredenheid over wijkverpleging in kaart bracht. Wel komt uit het onderzoek naar voren dat de zorgvraag van cliënten steeds complexer wordt en dat mantelzorgers vaker overbelast zijn. Dit meldt onderzoeksinstituut Nivel.

Doordat ouderen steeds langer thuis blijven wonen, wordt er ook meer wijkverpleging ingezet. De cliënten stellen het volgens het onderzoek op prijs dat zij zelf kunnen meebeslissen over de zorg die zij krijgen en de tijdstippen waarop deze zorg geleverd wordt. Mantelzorgers zeggen ook positief tegen wijkverpleging aan te kijken, maar zien nog verbeterpunten in de hoeveelheid zorg die geleverd kan worden. Mantelzorgers zijn steeds vaker overbelast, omdat zij het gat opvullen tussen het aanbod van de wijkverpleging en de zorg die zij daadwerkelijk nodig achten voor hun naaste.

Professionals zeggen meer werkdruk te ervaren, omdat de zorgvraag van de cliënten steeds complexer wordt. De ouderen blijven langer thuis worden en daarmee verzwaard de zorg die zij nodig hebben, en die voorheen in het verzorghuis geboden werd. Toch weten zorgvragers hun weg goed te kunnen vinden naar de wijkverplegers. Dit is belangrijk om er voor te zorgen dat mensen die zorg nodig hebben, dit ook daadwerkelijk krijgen.

Het onderzoek van Nivel werd uitgevoerd onder 1.500 cliënten, 1.000 mantelzorgers en 569 verzorgenden en verpleegkundigen in de wijkverpleging. Uit het onderzoek blijkt dat er beter samengewerkt moet worden tussen de verschillende partners. Gemeenten, wijkteams en de geestelijke gezondheidszorg (ggz) moeten er aan werken om dit beter te doen. Ook afstemming met de mantelzorgers zou beter kunnen. Om integrale zorg te kunnen bieden, is een goede samenwerking noodzakelijk.

Door: Redactie Nationale Zorggids