Normal_logo_laurens

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft zorginstelling Laurens een boete van 400.000 euro gegeven wegens niet correct declareren. De instelling heeft het bedrag dat zij teveel declareerde inmiddels al terugbetaald aan de zorgverzekeraars. De NZa startte vorig jaar een onderzoek bij Laurens na een melding dat de organisatie onjuiste declaraties had ingediend. Dat meldt de Zorgautoriteit. 

Laurens bracht normtijden in rekening voor verpleging thuis die noodzakelijk is in verband met medisch specialistische zorg, in plaats van de daadwerkelijk bestede tijd. Ook de administratie was op onderdelen niet op orde. De verkeerde declaraties werden verstuurd van 1 mei 2013 tot en met 2014. Zorgaanbieders mogen alleen die zorg in rekening brengen die daadwerkelijk geleverd is aan cliënten.

Bij het bepalen van de boete is rekening gehouden met het feit dat Laurens zelf al met verkeerd declareren was gestopt voordat het onderzoek van de NZa startte. Ook heeft Laurens een extern bureau onderzoek laten doen naar de wijze waarop zij behandelingen registreerde en declareerde. Daarop heeft de instelling ingrijpende maatregelen genomen om onjuist registreren en declareren in het vervolg te voorkomen.

Door: Redactie Nationale Zorggids