Normal_tweede_kamer

Dat de ChristenUnie en D66 recht tegenover elkaar staan als het gaat om euthanasie bij een voltooid leven werd tijdens de formatie al duidelijk. CU-voorman Gert-Jan Segers heeft nogmaals benadrukt dat een wetsvoorstel van D66 die ouderen met een voltooid leven een uitweg uit het leven geeft, geen steun van zijn partij krijgt. Mocht het tijdens de huidige kabinetsperiode tot een stemming komen, dan zullen hun wegen scheiden. Dat meldt Skipr. 

Toch denkt Segers dat er de komende vier jaar niet gestemd wordt over het voorstel. “Ik vertrouw Pechtold, Rutte en Buma dat wat we aan tafel hebben beloofd, namelijk we laten elkaar heel, dat dat een belofte is voor deze hele kabinetsperiode”, aldus partijleider Segers.

De discussie over het voltooid leven laaide begin vorige week weer even op. Kamerlid Pia Dijkstra van D66 wil namelijk dat het kabinet haast maakt met het onderzoek naar de groep mensen die zijn leven als voltooid beschouwt, zodat zij haar initiatiefwet snel kan indienen. Zij hoopt binnen anderhalf jaar tijd resultaat te zien van het onderzoek. Segers vindt echter dat er ruim de tijd voor genomen moet worden. Volgens hem bestaat er namelijk ook genoeg weerstand, van bijvoorbeeld artsen, psychiaters en psychologen. 

Door: Redactie Nationale Zorggids