Logo_kbo-pcob-logo

Vier procent van ouderen boven de 65 jaar heeft in 2016 te maken gehad met psychisch geweld in de thuissituatie, zo bleek vanmorgen uit cijfers van GGD’s, CBS en RIVM. Seniorenorganisatie KBO-PCOB laat weten van de cijfers te zijn geschrokken. Hoewel er de afgelopen jaren hard is gewerkt aan het doorbreken van het taboe op ouderenmishandeling en het weerbaar maken van ouderen, is er nog veel te doen. Dat meldt KBO-PCOB. 

“Als we deze cijfers immers doorvertalen naar de totale groep 65-plussers komt dit neer op meer dan 125.000 mensen. Waardig ouder worden is ook thuis veilig ouder worden. Ouderenmishandeling moet aandacht krijgen binnen het Pact Ouderenzorg en vraagt om een vervolgaanpak met impact. En het moet geagendeerd worden door de colleges van Burgemeesters en Wethouders na 21 maart. Lokaal kan ook veel gebeuren”, zegt Manon Vanderkaa, directeur van de ouderenorganisatie.

Door: Redactie Nationale Zorggids