Normal_handen_schudden_samenwerking

Zorgorganisatie Omring en Univé Zorg, onderdeel van VGZ, tekenden onlangs een meerjarenovereenkomst. Gezamenlijk willen ze optimale zorg aan ouderen en chronisch zieken in Noord-Holland-Noord verlenen. Het plan is om dit onder meer te doen door cliënten van zorg thuis of dichtbij huis te voorzien. Als het aan beide partijen ligt wordt er de komende jaren gewerkt aan baanbrekende oplossingen in de zorg voor deze doelgroepen. Dat meldt Omring. 

De ambitie is om de samenwerking uit te breiden naar huisartsen en ziekenhuizen zodat zorg op de juiste plek georganiseerd wordt. Het doel is om een gezonde regio te realiseren, maar ook betere (keten)zorg. Ook kan dankzij de samenwerking de almaar toenemende zorgvraag door vergrijzing zo opgevangen worden.

“Over vijf jaar is 50 procent van Nederland ouder dan 50 jaar. We zien het als onze opgave om dan, maar ook over tien, twintig en vijftig jaar nog steeds de zorg te kunnen bieden die de mensen in onze regio van ons gewend zijn. Het liefst bij mensen thuis of dichtbij huis. Met als uitgangspunt de vraag van de cliënt en ruimte voor professionals. Om deze reden nemen we met deze samenwerking het voortouw”, zegt Omring bestuursvoorzitter Jolanda Buwalda.

Omring en VGZ willen onder meer onderzoeken of het mogelijk is om mensen die nu naar een verpleeghuis gaan, toch thuis te laten wonen. Andere speerpunten zijn het voorkomen van onnodige ziekenhuisopnames en het verkorten van de ligduur in een ziekenhuis bed door de benodigde zorg bijvoorbeeld thuis te leveren. 

Door: Redactie Nationale Zorggids