Logo_uwv_logo

Mensen van 55-plus die werkloos thuis zitten, zouden opgeleid en ondersteund moeten worden door de maatschappij en werkgevers. Dat stelt Fred Paling, de nieuwe bestuursvoorzitter van het UWV. Ouderen zitten vaak langdurig werkloos thuis en daar moet verandering in komen. Hij ziet daarbij een belangrijke rol voor het bedrijfsleven. Dit meldt Telegraaf.

Volgens Paling heeft de werkloosheid te maken met zowel de leeftijd van de werkzoekende als de sector waarin iemand werkt. “Als overheid hebben wij zeker een verantwoordelijkheid. We kunnen meer voorbeelden aanreiken, maar het gaat pas werken als het bedrijfsleven meedoet.” Hij ziet het als onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen om de doelgroep aan het werk te krijgen.

“Werkgevers kunnen de eisen in vacatures aanpassen, zodat bepaalde groepenmensen aan het werk kunnen.” Ook ziet de bestuursvoorzitter mogelijkheden om meer leertrajecten in te zetten om 55-plussers weer aan het werk te krijgen. Naast 55-plussers ziet hij op dezelfde manier ook kansen om mensen met een arbeidsbeperking naar betaald werk te begeleiden. “Werkgevers moeten creatiever worden om die groep een baan te kunnen geven. En de werkomstandigheden aanpassen, zodat meer arbeidsbeperkten in staat worden gesteld om aan de slag te komen.”

Door: Redactie Nationale Zorggids