Normal_logo_igj_inspectie_gezondheidszorg_en_jeugd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft verpleeghuis Talma Hof onder verscherpt toezicht gesteld. De persoonsgerichte zorg en deskundigheid van zorgverleners in het verpleeghuis met ruimte voor 103 cliënten is niet op orde. Dat meldt IGJ. 

Talma Hof, dat een locatie is van Zorggroep Oude en Nieuwe Land, werd in augustus 2016 bezocht door de inspectie. Bij dat bezoek was al duidelijk dat een groot aantal dingen niet op orde was. De instelling zette verbetermaatregelen in, maar die hebben onvoldoende effect gehad.

De instelling voldoet nog onvoldoende aan de normen op de thema’s persoonsgerichte zorg en deskundige zorgverlener. De kennis van zorgverleners over cliënten met psychogeriatrische problemen moet beter. De zorgverleners moeten de familie of andere vertegenwoordigers va nde cliënten meer betrekken bij de zorg. Ook moeten de dossiers beter bijgehouden worden. Dit is nodig om veilige en goede zorg voor cliënten te garanderen.

De inspectie heeft niet genoeg vertrouwen in de verbeterkracht van Talma Hof. Daarom staat het voor zes maanden onder verscherpt toezicht. In die periode kan de inspectie aangekondigde en onaangekondigde bezoeken verrichten. Voor het einde van de periode beoordeelt de inspectie het plan van aanpak, de uitkomsten van bezoeken en de resultatenrapportages. Dan pas wordt besloten of het verscherpt toezicht niet meer nodig is. Mochten er meer maatregelen nodig zijn, kunnen deze in bestuursrechtelijk vorm uitgevoerd worden. 

Door: Redactie Nationale Zorggids