Normal_handen_mantelzorg_palliatief

Er is groot draagvlak voor een verlofregeling om steun en aandacht te kunnen geven aan een naaste die gaat sterven. 86 procent van de Nederlanders geeft aan zo’n ‘palliatief verlof’ een goed idee te vinden. Bij vrouwen is dit percentage zelfs 95 procent. ‘Palliatief verlof’ houdt in dat een werknemer met toestemming van de werkgever afwezig mag zijn om steun en aandacht te geven aan een naaste die gaat sterven. Dat meldt het Landelijk Expertisecentrum Sterven dat onderzoeksbureau SAMR onderzoek liet uitvoeren. 

Een kwart van de Nederlanders heeft daadwerkelijk de ervaring dat ze door werkomstandigheden onvoldoende aandacht hebben kunnen geven aan het sterven van een dierbare.  In de groep 25-54 jarigen is dat zelfs 30 procent. Het Landelijk Expertisecentrum Sterven presenteert deze cijfers ter gelegenheid van de Nationale Dag Aandacht voor Sterven op 24 mei.

Uit het onderzoek blijkt verder dat mensen onderschatten hoe ingrijpend een stervensproces is. Meer dan 40 procent zegt ervaren te hebben dat de impact veel groter was dan verwacht. Bij jongeren is dat zelfs 60 procent. De kans dat mensen door die impact een terugslag krijgen is groot, zeker wanneer het gevoel is dat er onvoldoende tijd en aandacht gegeven kon worden.

Het Landelijk Expertisecentrum Sterven ziet het als haar taak om bij te dragen aan een positieve verandering in het denken over sterven. Zij vindt het belangrijk dat er meer mogelijkheden komen voor een ‘palliatief verlof’. Dit bevordert een duurzame inzetbaarheid van werknemers, gelijke kansen en rechten, en een bewustwordings- en veranderingsproces ten aanzien van de stervenscultuur. “Een samenleving die het stervensproces van mensen respecteert, biedt tijd en ruimte om elkaar in de laatste levensfase nabij te zijn”, aldus Ineke Koedam.

Het pleidooi voor een palliatief verlof wordt maatschappelijk breed ondersteund. Organisaties en personen die hun steun hebben toegezegd zijn onder meer: Vereniging Geestelijk Verzorgers (VGVZ), de Coalitie van Betekenis tot het Einde, met onder meer VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg), ouderenvereniging KBO-PCOB, Humanistisch Verbond, NPV Nederlandse Patiënten Vereniging alsmede door onder meer Rudi Westendorp, Huub Oosterhuis, Adelheid Roosen, Marinus van den Berg, Monseigneur Gerard de Korte, dr. René de Reuver en vele anderen.

Door: Redactie Nationale Zorggids