Normal_minister_hugo_de_jonge_volksgezondheid_2

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid heeft een onderhandelaarsakkoord bereikt met partijen in de wijkverpleging voor de periode 2019-2022. Om de kwaliteit van zorg op niveau te houden en te verbeteren wordt de komende 4 jaar in totaal 435 miljoen euro extra in de wijkverpleging geïnvesteerd. Dit meldt Rijksoverheid.

In het onderhandelaarsakkoord zijn afspraken gemaakt over een beweging naar de juiste zorg op de juiste plek. Verder zijn afspraken gemaakt over het verbeteren van het contracteerproces en het verhogen van de contracteergraad om zo de omvang van niet-gecontracteerde zorg te verminderen. Er is een stevige financiële impuls voor het kwaliteitsbeleid.

Partijen gaan onverminderd door met het terugdringen van regeldruk en er zijn afspraken gemaakt over de aanpak van uitdagingen op de arbeidsmarkt. Vanwege de stijgende zorgvraag (meer ouderen, meer complexiteit in de thuissituatie) zal er niet alleen aandacht moeten zijn voor het aantrekken van meer personeel maar ook voor het behouden van het huidig personeel in de wijkverpleging.

Zorg op de juiste plek is gericht op drie bewegingen: het voorkomen van (duurdere) zorg, het verplaatsen van zorg dichter bij de mensen en het vervangen van zorg door nieuwe, innovatieve vormen van zorg zoals e-health.

Van 2019 tot en met 2022 komt er jaarlijks 2,4 procent bij het kader wijkverpleging om deze doelen te ondersteunen. In totaal komt er daarmee over een periode van 4 jaar 435 miljoen euro (exclusief loon- en prijsbijstelling) bij het kader wijkverpleging ten opzichte van de verwachte uitgaven in 2018. Daarnaast stelt het ministerie jaarlijks 5 miljoen euro beschikbaar om de kwaliteit en transparantie in de wijkverpleging verder te bevorderen. Ook wordt extra geïnvesteerd in het zogenaamde eerstelijnsverblijf – een kortdurend verblijf in een zorginstelling, bijvoorbeeld omdat iemand herstelt van een behandeling in het ziekenhuis.

Door: Redactie Nationale Zorggids