Logo_nvve_levenseinde_euthanasie_logo

Levensbeëindiging moet een vanzelfsprekend onderdeel zijn van een goede palliatieve zorg. Als dit kabinet de nadruk legt op verbetering van de palliatieve zorg zonder daarbij levensbeëindiging als optie te betrekken, dreigt euthanasie een taboe te worden in de laatste levensfase. De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) heeft er daarom vorige week in een gesprek met minister De Jonge van Volksgezondheid op aangedrongen dat hij deze maand in zijn beleidsbrief over medisch-ethische kwesties nadrukkelijk aangeeft dat euthanasie en palliatieve zorg geen tegenpolen van elkaar zijn. Dat meldt NVVE. 

In het regeerakkoord kondigde het derde kabinet-Rutte onderzoek en een brede maatschappelijke discussie aan naar waardig ouder worden, de reikwijdte en toepassing van de huidige euthanasiewetgeving en het onderwerp voltooid leven. Eerder dit jaar bleek echter na Kamervragen van SGP-voorman Kees van der Staaij dat het kabinet de nadruk legt op verbetering van de palliatieve zorg. Jaarlijks wordt hier structureel 8 miljoen euro voor uitgetrokken.

NVVE-directeur Agnes Wolbert: “Iedereen is voor goede palliatieve zorg. Maar onze 167.000 leden vinden dat vrijwillige levensbeëindiging wel degelijk onderwerp van gesprek moet zijn bij ziekte en ouderdom. Steeds meer mensen maken zich er zorgen over wat er met hen gebeurt bij dementie of een stapeling van ouderdomsklachten. Tegenstanders van euthanasie stellen geheel ten onrechte dat goede (ouderen)zorg vanzelf de wens naar vrijwillige levensbeëindiging doet verdwijnen. Als dit kabinet zo de nadruk legt op palliatieve zorg zonder daarbij levensbeëindiging als optie te betrekken, dreigt euthanasie onbespreekbaar te worden in de zorg. Minister De Jonge moet hierin een duidelijk standpunt innemen.’’

In het gesprek met De Jonge heeft de NVVE ook gewezen op de toezegging dat het kabinet onderzoek zou laten doen naar de omvang en omstandigheden van de groep mensen die hun leven voltooid vinden. Daarnaast zou het kabinet zorgen voor verruiming van de kennis over de euthanasiewetgeving onder artsen en patiënten. De NVVE heeft vandaag van minister De Jonge begrepen dat daar hard aan wordt gewerkt en gaat ervan uit dat zij hierover met hem in gesprek blijft. Later deze maand wordt de beleidsbrief van het ministerie van Volksgezondheid verwacht, waarin het kabinet zich uitspreekt over diverse medisch-ethische kwesties. 

Door: Redactie Nationale Zorggids