Normal_rolstoel_mantelzorg_wandelen_handicap_beperking

In 2017 ontvingen 340.000 mensen langdurige zorg. Dat waren er vijfduizend minder dan in 2015. Een verklaring hiervoor is dat mensen in 2017 minder snel in aanmerking kwamen voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) dan in 2015. De zorg die mensen vorig jaar ontvingen vanuit de Wlz is ook zwaarder. Lichtere zorg, zoals wijkverpleging, werd in 2017 vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet. Dat meldt Vektis. 

Doordat de geleverde zorg gemiddeld genomen zwaarder is, stijgen ook de kosten per persoon. Gemiddeld kostte iemand die in 2017 gebruikmaakte van langdurige zorg 57.000 euro per jaar. Dit betreft zorg in natura en zorg vanuit het persoonsgebonden budget (pgb). In 2015 bedroegen de jaarlijkse kosten nog 50.000 euro per persoon.

In 2017 ging 19,2 miljard om in de Wlz. 15,8 miljard ging naar zorg in instellingen, 2 miljard naar het pgb en 1,4 miljard naar zorg thuis. 74.000 mensen ontvingen de langdurige zorg thuis.

De Wlz is bedoeld voor kwetsbare ouderen en mensen met een fysieke, verstandelijke of geestelijke beperking die blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht nodig hebben en niet langer zelfstandig thuis kunnen wonen. 

Door: Redactie Nationale Zorggids