Normal_ouderen_wandelen_buiten_koppel

In het eerste halfjaar van 2018 zijn meer mensen overleden dan in dezelfde periode vorig jaar. Waar de bevolking in de eerste zes maanden van 2017 nog groeide met 35.000 mensen, kwamen er de afgelopen periode 32.000 mensen bij. In de eerste drie maanden van dit jaar stierven vooral meer mensen van 65 jaar en ouder, mede door de langdurige griepepidemie. Dat meldt CBS. 

82.000 kinderen kwamen in het eerste halfjaar ter wereld en 81.000 mensen overleden. Daarmee kwam de natuurlijke aanwas uit op duizend. In de eerste helft van 2017 was dat nog 4.000. Toen was het aantal geboorten vrijwel gelijk, terwijl 78.000 mensen overleden.

Verder schreven zich ruim 100.000 immigranten in bij een Nederlandse gemeente, ongeveer evenveel als in het eerste halfjaar van 2017 en dat van 2016. Vooral het aantal Syriërs dat zich hier inschrijft is afgenomen en het aantal mensen met een Poolse achtergrond dat zich inschrijft is toegenomen. 

Door: Redactie Nationale Zorggids