Normal_oud_worden_met_zorg

Op vrijdag 21 september 2018 is het Wereld Alzheimer Dag. In de week rondom deze dag wordt wereldwijd extra aandacht besteed aan dementie. Om deze reden haalt Domus Magnus theaterstuk ‘Dag Mama’, de veelgeprezen voorstelling over omgaan met dementie, op 21 september naar woonzorglocatie Landgoed Klein Engelenburg in Brummen.

De voorstelling ‘Dag Mama’

De makers van ‘Dag Mama’ zijn (gepromoveerde) ouderenpsychologen, artiesten en voormalig mantelzorgers. De voorstelling gaat over een vrouw, die zichzelf aan het verliezen is aan dementie. Het stuk speelt zich af in de nieuwe woonzorgomgeving van een moeder. In het stuk komen de werelden van een moeder, een dochter en de zorgprofessional samen.

In mei 2018 zagen alle medewerkers van Domus Magnus ‘Dag Mama’ tijdens de jaarlijkse personeelsdag. Zij kropen in de huid van de mens met dementie en waren het unaniem eens: hier moest een vervolg op komen. Het is bijzonder dat verwijzers, familieleden, geïnteresseerden en oud-zorghotelgasten van vijf Domus Magnus-locaties in Oost-Nederland de mogelijkheid hebben het programma samen bij te wonen en te beleven.

De impact van dementie

Dagelijks zien de medewerkers van Domus Magnus dat dementie niet enkel een enorme impact heeft op de bewoner zelf, maar ook op andere betrokkenen (zoals familieleden), collega's en hun onderlinge relatie. Daarom vertolkt ‘Dag Mama’ álle partijen in de voorstelling. Ieders worsteling wordt zichtbaar, begrijpelijk en hanteerbaar. Duidelijk is dat de betrokkenen van de bewoner en zorgprofessional van onschatbare waarde zijn voor de mens met dementie, én elkaar. Deze theaterlezing met interactieve workshop geeft alle partijen belangrijke inzichten, handvatten en omgangsvormen die aansluiten bij de belevingswereld en het beschadigde brein van de mens met dementie.

Helpt u ook mee?

Eén op de vijf mensen krijgt dementie. Bij vrouwen is het zelfs één op de drie. Door de vergrijzing en het ouder worden van de bevolking, zullen in 2040 ruim een half miljoen mensen dementie hebben. Niet alleen ouderen krijgen hiermee te maken, ook mensen op jongere leeftijd kunnen dementie krijgen. Omdat er nog geen geneesmiddelen bestaan, is er veel onderzoek nodig. En dus veel geld. De collecteweek is dit jaar van 5 t/m 10 november. Geeft u ook voor Alzheimer?

(Dit is een advertorial)